HEB JE EEN KLACHT?

Wij doen ons best om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Ben je desondanks niet tevreden, dan vragen wij je ons direct te informeren, zodat wij je klacht zo snel mogelijk kunnen verhelpen. Lees hieronder wat je kunt doen als je een klacht hebt.

Wat doe je als je een klacht hebt
Elk signaal over onze dienstverlening vinden wij belangrijk; ook als je een klacht hebt. Je klacht gaat over een product van jebedrijfsverzekeringen.nl of je ben niet tevreden over de manier waarop wij met jouw belangen zijn omgegaan. Wij luisteren goed en vinden het belangrijk dat je een duidelijke reactie op je klacht krijgt waarmee je tevreden bent. Zo kunnen wij je vertrouwen in onze organisatie herstellen.

Naar wie stuur je je klacht?
Je belt met het management van jebedrijfsverzekeringen.nl , telefoon 088-3749715.
Of stuurt je klacht via e-mail naar: info@jebedrijfsverzekeringen.nl.
Of stuur je klacht per brief naar: jebedrijfsverzekeringen.nl, Laan der Verenigde Naties 95, 3316 AK  Dordrecht.

Welke informatie geef je?
Heb je een klacht dan vragen wij om informatie. Deze informatie gebruiken wij om onze dienstverlening, producten en processen te verbeteren. Welke informatie geef je over je klacht?

  • Naam en adres
  • Relatie- of klantnummer
  • E-mailadres en een telefoonnummer waarop wij je overdag kunnen bereiken
  • Het product waarover je klacht gaat
  • Een beknopte en duidelijke omschrijving van je klacht
  • Eventuele extra informatie of bewijzen die de klacht kunnen onderbouwen
  • Omschrijving hoe de klacht naar je mening kan worden opgelost.

Wanneer ontvang je een reactie?
Na ontvangst van een klacht bevestigt jepriveverzekeringen.nl binnen 2 werkdagen de ontvangst van je klacht. Binnen 14 dagen volgt een inhoudelijke reactie.

Als wij er samen niet uitkomen
Dan kun je je klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)
Postadres: Postbus 93257, 2509 AG Den Haag Telefoon : 0900-3552248
Email : consumenten@kifid.nl
Lees meer op www.kifid.nl

Financial Lease For You houdt zich aan de Wet op het financieel toezicht (Wft); de eisen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en werkt mee bij bemiddeling door het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD).

Show